Skip to main content

Zásady používání souborů cookie

Vítejte

Vítejte na stránkách www.jnj.cz, které vlastní Johnson & Johnson, s.r.o. Česká republika. Tyto zásady používání souborů cookie jsou navrženy tak, aby vás informovaly o našich postupech týkajících se shromažďování údajů vámi navštěvovaných webových stránek prostřednictvím souborů cookie nebo jiných monitorovacích technologií.

Přehled pravidel souhlasu s používáním souborů cookie

Právní předpisy EU vyžadují po organizacích umísťujících prostřednictvím webových stránek cookies soubory do počítačů jejich návštěvníků následující:

Poskytnout návštěvníkům jasné a úplné informace o tom, jak jsou cookie soubory na webových stránkách používány.

Získání „souhlasu „ návštěvníků s umístěním cookie souborů do jejich počítače Ke splnění těchto požadavků jsme učinili čtyři kroky:

(i) Identifikovali jsme soubory cookie a jiné monitorovací technologie poskytované prostřednictvím těchto stránek, účely, ke kterým slouží, a související informace, jako jejich platnost a zda se jedná o soubory cookie prvních nebo třetích stran.

(ii) Na základě informací z bodu (i) jsme zhodnotili rušivost vlivů těchto cookie souborů v oblasti návštěvníky očekávané ochraně soukromí.

(iii) Poskytli jsme „jasné a úplné“ informace o cookie souborech s patřičnou úrovní zveřejnění, podle charakteru rušivosti každého jednoho cookie souboru (viz panel nastavení cookie souborů).

(iv) Použili jsme odpovídající strategii pro získání souhlasu s umístěním cookie souborů s ohledem najejich použití a míru rušivosti. Určité typy cookie souborů lze kvalifikovat jako zákonné výjimky a pokud tomu tak je, souhlas pro ně nebude požadován.

Strategie získání souhlasu používané na těchto stránkách

Evropské standardy pro získání souhlasu s používáním souborů cookie a podobných monitorovacích technologií (jako je sledovací pixel nebo webový skript) (dále „soubory cookie“) se nadále vyvíjejí a zatímco předchozí strategie získání výslovného souhlasu (nebo strategie „přijetí“) představují v tomto ohledu nejsilnější zákonné řešení, mohou narušit zákazníkovu zkušenost se stránkami a nepříznivě ovlivnit legitimní sběr údajů na webových stránkách.

Jako alternativu předpokládaného souhlasu nám umožní vyvodit souhlas tam, kde návštěvník soubory cookie neodmítne (nebo „vystoupí“ ze zákazu), po zveřejnění prominentních souborů cookie a jednoduchého, snadno dostupného ovládání souborů cookie na základní úrovni (viz panel nastavení souborů cookie). To návštěvníkům umožní přijmout nebo odmítnout soubory cookie na používané stránce Příslušná strategie získání souhlasu bude záležet na míře rušivosti souboru cookie s přihlédnutím k následujícím skutečnostem:

  • kdo soubor cookie spravuje (např. první nebo třetí strana),
  • jaké údaje soubor cookie sbírá,
  • jaké účely splňuje,
  • jaké má trvání,
  • povaha webové stránky, která soubor cookie spravuje.

Pro soubory cookie, které vyžadují souhlas, postupujeme za použití tří úrovní:

  • soubory cookie s nízkou úrovní rušivosti: provádíme rozšířené poskytování informací v rámci zásad cookie souborů a poskytujeme snadný způsob pro zakázání cookie souborů a odvozujeme souhlas , pokud cookie návštěvníkem není odmítnut.
  • soubory cookie se střední úrovní rušivosti: postupujeme podle stejné strategie jako pro soubory cookie s nízkou úrovní rušivosti a také provádíme kontextové zveřejňování o souborech cookie použitých na příslušných místech webu (např. zveřejňování souborů cookie kolem cílených reklam nebo jiné funkčnosti stránky závisející na těchto souborech cookie).
  • soubory cookie s vysokou úrovní rušivosti: provádíme strategii předchozího souhlasu (např. použití banneru / vyskakujícího okna, který vyžaduje návštěvníkův souhlas s těmito soubory cookie před jejich použitím).

Naznačený souhlas pro většinu souborů cookie: Soubory cookie rozmístěné na těchto stránkách mají pouze nízkou až střední úroveň rušivosti.

Předchozí souhlas pro stránky zaměřené na návštěvníky s konkrétními zdravotními problémy: Tato webová stránka je určena pro návštěvníky s konkrétními zdravotními problémy. Protože údaje související se zdravím jsou podle evropských zákonů na ochranu údajů pokládány za „citlivé,“ považuje se shromažďování údajů prostřednictvím souborů cookie na těchto stránkách stránce za rušivé. Z toho důvodu jsme přijali model předchozího souhlasu pro konkrétní soubory cookie umístěné na těchto stránkách.

Zveřejnění souboru cookie podle typu, nebo podle identity: Vzhledem ke značnému počtu souborů cookie umístěných na těchto stránkách, jsou soubory cookie rozděleny do kategorií (např. ´reklamní soubory cookie´, ´analytické soubory cookie´). To umožňuje zveřejnění souborů cookie, které jsou pro zákazníky jednodušší a jasnější k pochopení.

POZNÁMKA: Panel nastavení souborů cookie poskytuje informace o účelu (účelech), platnosti a odkazy na zakázání souborů cookie.

Odkazy na jiné stránky

Tato stránka může obsahovat odkazy nebo reference na jiné webové stránky. Prosím, bud’te si vědomi že soubory cookie / monitorovací technologie jiných webových stránek neřídíme a tyto zásady používání souborů cookie se na takové stránky nevztahují.

Jak nás kontaktovat

Pokud máte jakékoli dotaz , poznámky nebo připomínky ohledně těchto zásad používání cookie souborů nebo ohledně informací o postupech na těchto stránkách, prosím, kontaktujte nás :

Johnson & Johnson s.r.o
Walterovo náměstí 329/1
158 00 Praha 5, Jinonice
[email protected]

Změny v těchto zásadách používání souborů cookie

Pokud se tyto zásady používání souborů cookie změní, bude jejich aktualizace zveřejněna na těchto stránkách. Tyto zásady používání souborů cookie byly naposledy aktualizovány 26.1. 2018

Příloha A: Typy souborů cookie používaných na těchto stránkách

Typ cookie  
Technologie cookies / sledování, které používá Johnson & Johnson, s.r.o. Česká republika (cookies první strany)  
Cookies nezbytné pro základní účely a funkce webových stránek [Cookies: SESS*, cookie-policy-agreement  
Zdroj Johnson & Johnson
Účel Tyto soubory cookie jsou zcela nezbytné pro správné fungování našich webových stránek. Umožňují nám zajistit bezpečnost a efektivní zobrazování našich webových stránek.
Doba platnosti Soubor cookie vytvořený pro tento účel se z vašeho počítače automaticky odstraní jeden měsíc od poslední návštěvy našich webových stránek.
Způsob blokování V nastavení svého prohlížeče můžete změnit pravidla pro přijímání nebo zakázání těchto cookies. Vzhledem k tomu, že nastavení se mění u každého prohlížeče jiným způsobem, doporučujeme využít menu Nápověda vašeho prohlížeče, kde se dozvíte více.
Cookies používané pro zlepšení webových stránek [Cookies: has_js]  
Zdroj Johnson & Johnson
Účel Tyto soubory cookie pomáhají zlepšovat výkon a použitelnost našich webových stránek. Například nám mohou pomoci zjistit, zda váš prohlížeč umí spouštět malé programy webových stránek (takzvané „skripty“), které poskytují dodatečné funkce webových stránek, nebo nám umožňují zapamatovat si preference, které jste si nastavili (například velikost písma nebo výběr jazyka).
Doba platnosti Soubor cookie vytvořený pro tento účel se po zavření prohlížeče s vašeho počítače automaticky odstraní.
Způsob blokování V nastavení svého prohlížeče můžete změnit pravidla pro přijímání nebo zakázání těchto cookies. Vzhledem k tomu, že nastavení se mění u každého prohlížeče jiným způsobem, doporučujeme využít menu Nápověda vašeho prohlížeče, kde se dozvíte více.
Technologie cookies / sledování, které používají poskytovatelé služeb Johnson & Johnson, s.r.o. Česká republika a jiné společnosti (cookies třetí strany)  
Analytické cookies a technologie s_fid, s_dl, s_cpm, s_vnum, s_lv, s_vi  
Zdroj Adobe Analytics (dříve Adobe Site Catalyst & Adobe Omniture)
Účel Adobe Analytics používá cookies, aby rozlišil mezi různými uživateli internetových stránek a zjistil, co dělají, a na co se dívají na internetových stránkách. Tyto cookies nám umožňují přijímat a analyzovat informace návštěvníků, jako je využití prohlížečů, počet nových návštěvníků, počet zobrazených stránek za návštěvu a reakce na marketingové aktivity.
Adobe Analytics nám umožňuje identifikovat a pochopit problémy při vašem pohybu na našich internetových stránkách a data shromažďujeme za účelem zlepšit stránky pro vás jako zákazníka. Možnost dívat se na tyto informace nám pomáhá identifikovat sekce, funkce a produkty na webové stránkce, které fungují dobře a jsou užitečné pro vás jako spotřebitele, stejně jako ty, které nefungují tak dobře. To nám umožňuje zlepšovat vaši uživatelské zkušenost. Tyto Adobe cookies nám poskytují informace, které nám pomáhají zlepšovat kvalitu Vám nabízených služeb.
Údaje shromážděné společností Adobe Analytics mohou vidět pouze příslušné týmy ve společnostech Johnson & Johnson a Adobe.Žádná část použitých hodnot cookies nemůže vést k osobním údajům návštěvníků.
Doba platnosti s_fid - 2 roky
s_dl - 2 roky
s_cpm - 90 dní
s_vnum - 1 rok
s_lv - 1 rok
s_vi - 5 let
Způsob blokování

Můžete si zvolit odmítnout cookies zde: http://metrics.cpgconsumer.com/optout.html. Společnost Johnson&Johnson není odpovědná za obsah externích webových stránek.

Analytické cookies a technologie  
Zdroj Google Analytics
Účel Tyto cookies se používají ke shromažďování informací o způsobu, jakým návštěvníci naše webové stránky používají. Tyto informace používáme k sestavování reportů a pomáhají nám webové stránky zlepšit. Cookies shromažďují informace anonymně, včetně počtu návštěvníků webových stránek, informací o tom, odkud návštěvníci na naše webové stránky přišli a které stránky navštívili.
Doba platnosti Některé z cookies, které pro tento účel používáme, se z vašeho počítače automaticky odstraní po zavření prohlížeče.
Jiné mohou přetrvávat po dobu až 24 měsíců od vaší poslední návštěvy našich webových stránek.
Způsob blokování Sledování prostřednictvím Google Analytics můžete vypnout zde: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Pozn. Pokud odmítnete používání cookies první nebo třetí strany, tato stránka se nebude chovat tak, jak byla vyvinuta, v důsledku nedostupnosti cookies.