Skip to main content

Právní prohlášení

Veškerý obsah těchto internetových stránek je ve vlastnictví nebo pod kontrolou LifeScan Czech Republic s.r.o., Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČ: 07104618, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4711 a je chráněn mezinárodními zákony o autorských právech. Obsah může být stažen pro osobní použití k neobchodním účelům, ale změna nebo další reprodukce obsahu není povolena. Obsah nesmí být jinak kopírován či použit jakýmkoliv jiným způsobem.

Vlastníci těchto stránek budou v rámci možností usilovat o publikaci aktuálních a přesných informací na těchto internetových stránkách, ale nezaručují a neodpovídají za přesnost, aktuálnost či ucelenost poskytovaných informací.
Tyto stránky jsou pro obyvatele České republiky.

Tyto internetové stránky mohou obsahovat odkazy nebo doporučení na další stránky, ale vlastníci těchto stránek nenesou žádnou zodpovědnost za obsah takových stránek ani za případné škody vzniklé použitím informací z těchto dalších stránek. Jakékoliv odkazy na jiné stránky jsou uvedeny pouze pro pohodlí uživatelů těchto internetových stránek.
Ochranné známky, servisní známky, obchodní jména, obchodní úpravy a produkty na těchto stránkách jsou chráněny v České republice a mezinárodně. Žádné z těchto informací či atributů nesmí být použity bez předchozího písemného svolení majitelů těchto stránek, s výjimkou identifikace výrobků nebo služeb firmy.

Všechny osobní údaje, které dobrovolně poskytnete v rámci vzájemné elektronické komunikace s námi na těchto stránkách se řídí naším prohlášením o ochraně osobních údajů. Majitelé těchto stránek jsou oprávněni informace od vás získané, které nemají povahu osobních údajů zdarma užít jakýmkoli způsobem bez omezení území, času, množstevního rozsahu a jakýmikoli způsoby šíření.

Odesílatel jakékoliv komunikace na tyto internetové stránky anebo jiným způsobem určené majiteli těchto internetových stránek bude zodpovědný za obsah a informace v ní obsažené, včetně jejich pravdivosti a přesnosti. Odesílatel tímto zároveň potvrzuje, že uvedenou komunikací nedojde z jeho strany k porušení platných právních předpisů, tj. zejména práv k duševnímu vlastnictví, autorských či osobnostních práv.

Toto bylo naposledy aktualizováno 23. listopadu 2011.