Skip to main content
Onetouch

Jaké jsou příznaky diabetu?

Diabetes 1. typu

Diabetes 1. typu se často rozvíjí náhle a může mít příznaky jako:

 • Abnormální žízeň a sucho v ústech
 • Časté močení
 • Nedostatek energie a extrémní únava
 • Neustálý hlad
 • Náhlý pokles hmotnosti
 • Rozmazané vidění8

Diabetes 1. typu je diagnostikován na základě zvýšené hladiny glukózy v krvi v přítomnosti příznaků uvedených výše.9

Diabetes 2. typu

Příznaky diabetu 2. typu jsou:

 • Časté močení
 • Nadměrná žízeň
 • Extrémní hlad
 • Rozmazané vidění10
 • Bolesti hlavy
 • Nedostatek energie a extrémní únava
 • Pokles hmotnosti

Mnoho pacientů s diabetem 2. typu o svém onemocnění dlouho neví, protože příznaky obvykle nejsou tak zjevné jako u diabetu 1. typu a může trvat léta, než budou diagnostikovány. Ale již během tohoto období dochází k poškození těla nadměrnou hladinou glukózy v krvi.

V důsledku toho má při stanovení diagnózy diabetu 2. typu již mnoho pacientů komplikace.11

Jak se cukrovka diagnostikuje?

Existuje několik způsobů, jak diagnostikovat cukrovku. Můžete absolvovat testy dvakrát ve 2 různých dnech. V některých případech, pokud máte velmi vysokou hladinu cukru v krvi, vám může lékař provést test pouze jednou, aby vám sdělil, že máte cukrovku.

Zde jsou uvedeny běžné testy krve používané pro zjištění, zda máte cukrovku:

 • Test A1C: Měří hladinu cukru v krvi v posledních 2–3 měsících. U tohoto testu nemusíte být nalačno ani pít nic zvláštního.
 • Test glykémie z plazmy nalačno (Fasting Plasma Glucose, FPG): Kontroly, které se nazývají „glykémie nalačno“. U tohoto testu nesmíte nic jíst ani pít, kromě vody, po dobu 8 hodin před testem. Provedení tohoto testu se obvykle plánuje na brzo ráno, ještě před snídaní.
 • Perorální glukózový toleranční test (OGTT): Testuje, jak vaše tělo reaguje na glukózovou zátěž. U tohoto testu vypijete speciální sladký nápoj. Provedou se testy vaší hladiny cukru v krvi před a po vypití tohoto nápoje.
 • Náhodný test glykémie v plazmě: Pokud vám lékař kdykoliv zkontroluje krev, bez jakékoliv přípravy na test. To se obvykle provádí v případě, že máte zjevné příznaky cukrovky, například náhlá ztráta tělesné hmotnosti, pocit velké žízně a/nebo neustálé nutkání k močení.

8. IDF Diabetes Atlas [Atlas diabetu IDF] (7. vyd.). (2015). Brusel, Belgie: International Diabetes Federation [Mezinárodní diabetologická federace], strana 22.
9. IDF Diabetes Atlas [Atlas diabetu IDF] (7. vyd.). (2015). Brusel, Belgie: International Diabetes Federation [Mezinárodní diabetologická federace], strana 23.
10. IDF Diabetes Atlas [Atlas diabetu IDF] (7. vyd.). (2015). Brusel, Belgie: International Diabetes Federation [Mezinárodní diabetologická federace], strana 23.
11. IDF Diabetes Atlas [Atlas diabetu IDF] (7. vyd.). (2015). Brusel, Belgie: International Diabetes Federation [Mezinárodní diabetologická federace], strana 23.

CO/LFS/1016/0115, CO/LFS/0416/0039