Skip to main content
Onetouch

Kdo je diabetem ohrožen?

Diabetes 1. typu

Počet lidí, u kterých se rozvine diabetes 1. typu, se zvyšuje. Důvody nejsou jasné, příčinou však mohou být změny v rizikových faktorech prostředí a/nebo virové infekce. Onemocnění může postihovat lidi jakéhokoli věku, obvykle se však rozvíjí u dětí nebo mladých dospělých.12

Diabetes 2. typu

I když jsou přesné příčiny vzniku diabetu 2. typu pořád neznámé, existuje několik důležitých rizikových faktorů. Nejdůležitějšími jsou nadváha, nedostatek fyzické aktivity a vyšší věk. Další faktory hrající roli jsou etnický původ, výskyt diabetu v rodině, gestační diabetes v minulosti (diabetes, který vzniká v těhotenství) a vyšší věk.13

Počet pacientů s diabetem 2. typu po celém světě rychle roste. Tento nárůst je spojen se stárnoucími populacemi, ekonomickým rozvojem, zvýšenou urbanizací, méně zdravou stravou a sníženou fyzickou aktivitou.14

12. IDF Diabetes Atlas [Atlas diabetu IDF] (7. vyd.). (2015). Brusel, Belgie: International Diabetes Federation [Mezinárodní diabetologická federace], strana 23.
13. IDF Diabetes Atlas [Atlas diabetu IDF] (7. vyd.). (2015). Brusel, Belgie: International Diabetes Federation [Mezinárodní diabetologická federace], strana 23.
14. IDF Diabetes Atlas [Atlas diabetu IDF] (7. vyd.). (2015). Brusel, Belgie: International Diabetes Federation [Mezinárodní diabetologická federace], strana 23.

CO/LFS/0416/0039