Skip to main content
Onetouch

Co je diabetes?

Co je diabetes?

Diabetes je chronické (dlouhodobé) onemocnění, ke kterému dochází, když tělo není schopno vytvářet dostatek inzulinu nebo není schopno inzulin využívat. Inzulin je hormon vytvářený slinivkou břišní (pankreatem) a je potřebný k přenosu glukózy neboli cukru z krve do buněk těla, které ji používají jako zdroj energie. Když inzulin chybí nebo nefunguje správně, glukóza zůstává v krvi. Proto je diabetes diagnostikován na základě vysoké hladiny glukózy v krvi.2

S postupem času mohou vysoké hladiny glukózy v krvi (označované jako hyperglykémie) poškodit mnoho tkání ve vašem těle. Rozvinou se zdravotní komplikace, které mohou způsobit invaliditu nebo dokonce smrt.3

Diabetes 1. typu

U diabetu 1. typu napadá imunitní systém pacienta buňky vytvářející inzulin v pankreatu. V důsledku toho není tělo schopno vytvářet inzulin, který potřebuje. Není však zcela známo, proč k tomu dochází. Onemocnění může postihovat lidi jakéhokoli věku, obvykle se však rozvíjí u dětí nebo mladých dospělých. Pacienti s touto formou diabetu potřebují inzulin každý den, aby udrželi hladinu glukózy v krvi pod kontrolou. Pacient s diabetem 1. typu bez inzulinu zemře.4 S denní léčbou inzulinem, pravidelným sledováním hladiny glukózy v krvi a dodržováním zásad zdravého stravování a životního stylu mohou pacienti s diabetem 1. typu vést normální život.5

Diabetes 2. typu

Diabetes 2. typu je nejčastější formou diabetu. Obvykle se vyskytuje u dospělých, ale stále častěji se objevuje i u dětí a dospívajících. Tělo pacienta s diabetem 2. typu je schopno vytvářet inzulin, vzniká ale rezistence (necitlivost) na inzulin, který pak přestává fungovat správně. S postupem času mohou být hladiny inzulinu příliš nízké a nevedou k dostatečnému účinku. K vysokým hladinám glukózy v krvi mohou vést inzulinová rezistence i nedostatek inzulinu.6

Na rozdíl od pacientů s diabetem 1. typu nemusí mnoho pacientů s diabetem 2. typu pro přežití vyžadovat denní léčbu inzulinem. Léčba diabetu 2. typu zahrnuje zdravé stravování, zvýšení fyzické aktivity, držení tělesné hmotnosti pod kontrolou a užívání léků na diabetes. K dispozici je mnoho pilulek nebo tablet, které pomáhají kontrolovat hladinu glukózy u pacientů s diabetem 2. typu. Pokud se však hladiny glukózy v krvi budou nadále zvyšovat, pacientům s diabetem 2. typu může být předepsán inzulin.7

Prediabetes

Někdy je hladina cukru v krvi vyšší než normálně, ale není tak vysoká, aby ji bylo možné považovat již za cukrovku (diabetes). Tomuto stavu se říká prediabetes a znamená pro vás vyšší riziko vzniku cukrovky 2. typu a srdečního onemocnění.

Pokud vám bylo řečeno, že u vás hrozí vznik cukrovky nebo máte prediabetes, musíte vědět, jaké kroky můžete učinit, abyste zabránili vzniku cukrovky 2. typu, nebo ji oddálili. Pokud uskutečníte některé změny životního stylu nyní, může vám to pomoci zabránit vzniku cukrovky 2. typu nebo ji oddálit, stejně tak jako další zdravotní komplikace, například srdeční onemocnění. Nikdy není pozdě začít.

Jestliže vám váš lékař řekl, že máte prediabetes, nechte si každý rok nebo alespoň každé dva roky udělat testy na cukrovku. A dodržujte doporučené pokyny k tomu, jak zabránit cukrovce 2. typu: zhubněte, pokud to potřebujete, cvičte a stravujte se zdravě.

2. IDF Diabetes Atlas [Atlas diabetu IDF] (7. vyd.). (2015). Brusel, Belgie: International Diabetes Federation [Mezinárodní diabetologická federace], strana 22.

3. IDF Diabetes Atlas [Atlas diabetu IDF] (7. vyd.). (2015). Brusel, Belgie: International Diabetes Federation [Mezinárodní diabetologická federace], strana 22.

4. IDF Diabetes Atlas [Atlas diabetu IDF] (7. vyd.). (2015). Brusel, Belgie: International Diabetes Federation [Mezinárodní diabetologická federace], strana 22.

5. IDF Diabetes Atlas [Atlas diabetu IDF] (7. vyd.). (2015). Brusel, Belgie: International Diabetes Federation [Mezinárodní diabetologická federace], strana 23.

6. IDF Diabetes Atlas [Atlas diabetu IDF] (7. vyd.). (2015). Brusel, Belgie: International Diabetes Federation [Mezinárodní diabetologická federace], strana 23.

7. IDF Diabetes Atlas [Atlas diabetu IDF] (7. vyd.). (2015). Brusel, Belgie: International Diabetes Federation [Mezinárodní diabetologická federace], strana 23.

CO/LFS/1016/0115, CO/LFS/0416/0039, CO/LFS/1116/0125(1)