Skip to main content
Onetouch

Jaké jsou komplikace diabetu?

Jaké jsou komplikace diabetu?

Cílem této části není seznámit vás s některými z nejčastějších potíží, které jsou spojeny s diabetem. Co nejpečlivější udržování hladiny glukózy v krvi v normálním rozmezí spolu s pravidelnými kontrolami a krevními testy může oddálit rozvoj komplikací diabetu nebo jim zcela zabránit.15

Oční onemocnění

U mnoha pacientů s diabetem se vyvine určitá forma očního onemocnění (retinopatie) způsobená poškozením sítě krevních cév, které vyživují sítnici. Tímto způsobem může dojít k poškození zraku nebo slepotě. Retinopatie může být značně pokročilá, než se objeví postižení zraku. Je tudíž důležité, aby osoby s diabetem pravidelně podstupovaly kontrolní vyšetření zraku. Pokud je onemocnění zachyceno včas, léčba může zabránit slepotě.16

Zdravá ústa

U pacientů s nízkou kontrolou hladiny glukózy je zvýšené riziko zánětu tkání kolem zubů (periodontitida). Periodontitida je významnou příčinou ztráty zubů a je spojena se zvýšeným rizikem kardiovaskulárního onemocnění. Léčba periodontitidy je u pacientů s diabetem velice důležitá, jelikož dobrá ústní hygiena může zabránit ztrátě zubů.17

Kardiovaskulární onemocnění

Kardiovaskulární onemocnění je nejčastější příčinou úmrtí a invalidity u pacientů s diabetem.18 Umírá na ně téměř 8 z 10 pacientů s diabetem.19 Kardiovaskulární onemocnění s diabetem zahrnují: anginu pectoris (bolest nebo nepříjemný pocit na hrudníku), infarkt myokardu (náhlá srdeční slabost), mozkový infarkt, onemocnění periferních tepen (snížený tok krve do končetin) a městnavé srdeční selhání (srdeční slabost, která vede k nahromadění tekutiny v plicích a okolních tělesných tkáních). Vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu, vysoká hladina glukózy v krvi a další rizikové faktory zvyšují riziko rozvoje kardiovaskulárního onemocnění.20

Onemocnění ledvin

Onemocnění ledvin (nefropatie) je u pacientů s diabetem významně častější. Diabetes je jednou z hlavních příčin chronického (dlouhodobého) onemocnění ledvin. Onemocnění je způsobeno poškozením malých krevních cév, které může vést ke snížení funkce ledvin nebo k jejich úplnému selhání. Udržování prakticky normálních hladin glukózy v krvi a krevního tlaku významně snižuje riziko rozvoje nefropatie.21

Těhotenské komplikace

Ženy trpící diabetem jakéhokoli typu mají zvýšené riziko komplikací během těhotenství, jelikož vysoké hladiny glukózy můžou ovlivnit vývoj plodu. Ženy s diabetem budou tudíž vyžadovat pečlivé sledování před těhotenstvím a v jeho průběhu s cílem minimalizovat rizika. Vysoká hladina glukózy v krvi během těhotenství může vést ke změnám plodu – nadměrné velikosti a hmotnosti dítěte. Tyto komplikace mohou vést k problémům při porodu, poraněním dítěte a matky a nízké hladině glukózy v krvi (hypoglykémii) u dítěte po narození. Děti vystavené vysoké hladině glukózy v krvi v děloze mají vyšší riziko rozvoje diabetu 2. typu později ve svém životě.22

Nervové poškození

Nervové poškození (neuropatie) je způsobeno dlouhodobými vysokými hladinami glukózy v krvi. Může postihnout kterýkoli nerv v těle. Nejčastějším typem je periferní neuropatie, která postihuje hlavně senzorické nervy chodidel. Důsledkem může být bolestivost, brnění a ztráta citlivosti. Tyto problémy jsou velice důležité, jelikož si v jejich důsledku pacient nemusí všimnout poranění, vznikají vředy, závažné infekce a v některých případech je nutné provést amputaci. Poškození nervů může také vést k erektilní dysfunkci (sexuální problémy u mužů) a problémům s trávením, močením a dalšími funkcemi.23

Diabetická noha

Kromě postižení nervů se mohou u pacientů s diabetem objevit problémy se špatným krevním oběhem v nohou způsobené poškozením krevních cév. Tyto problémy zvyšují riziko vzniku vředů, infekcí a amputací. Pacienti s diabetem mají zvýšené riziko amputace, dokonce 25 násobně ve srovnání s osobami bez diabetu.24

Dobrou péčí se však lze vyhnout většině amputací. I když pacient podstoupí amputaci, druhou končetinu – a život pacienta – lze zachránit dobrou následnou péčí multidisciplinárního týmu specializovaného na nohy. Vzhledem k těmto rizikům je důležité, aby pacienti s diabetem své nohy pravidelně kontrolovali.25

Jak lze zabránit komplikacím diabetu?

Hlavním komplikacím diabetu lze zabránit následovně:

  • Dobrou kontrolou hladin glukózy v krvi26
  • Dobrou kontrolou tlaku krve a hladin cholesterolu27
  • Zdravým stravováním a fyzickou aktivitou28
  • Užíváním léků předepsaných lékařem29
  • Pravidelným testováním hladiny cukru v krvi30
  • Návštěvami lékaře a předepsanými laboratorními testy31
  • Pravidelnými vyšetřeními očí a nohou32
  • Vzděláváním se v tom, jak svůj diabetes nejlépe zvládat33

15. LifeScan Europe, divize společnosti Cilag GmbH International. (2016). Starting Your Diabetes Journey [Začátek cesty s diabetem; brožura]. Zug, Švýcarsko.
16. IDF Diabetes Atlas [Atlas diabetu IDF] (7. vyd.). (2015). Brusel, Belgie: International Diabetes Federation [Mezinárodní diabetologická federace], strana 29.
17. IDF Diabetes Atlas [Atlas diabetu IDF] (7. vyd.). (2015). Brusel, Belgie: International Diabetes Federation [Mezinárodní diabetologická federace], strana 29.
18. IDF Diabetes Atlas [Atlas diabetu IDF] (7. vyd.). (2015). Brusel, Belgie: International Diabetes Federation [Mezinárodní diabetologická federace], strana 29.
19. LifeScan Europe, divize společnosti Cilag GmbH International. (2016). Starting Your Diabetes Journey [Začátek cesty s diabetem; brožura]. Zug, Švýcarsko.
20ю IDF Diabetes Atlas [Atlas diabetu IDF] (7. vyd.). (2015). Brusel, Belgie: International Diabetes Federation [Mezinárodní diabetologická federace], strana 29.
21. IDF Diabetes Atlas [Atlas diabetu IDF] (7. vyd.). (2015). Brusel, Belgie: International Diabetes Federation [Mezinárodní diabetologická federace], strana 29.
22. IDF Diabetes Atlas [Atlas diabetu IDF] (7. vyd.). (2015). Brusel, Belgie: International Diabetes Federation [Mezinárodní diabetologická federace], strana 29.
23. IDF Diabetes Atlas [Atlas diabetu IDF] (7. vyd.). (2015). Brusel, Belgie: International Diabetes Federation [Mezinárodní diabetologická federace], strana 29.
24. IDF Diabetes Atlas [Atlas diabetu IDF] (7. vyd.). (2015). Brusel, Belgie: International Diabetes Federation [Mezinárodní diabetologická federace], strana 29.
25. IDF Diabetes Atlas [Atlas diabetu IDF] (7. vyd.). (2015). Brusel, Belgie: International Diabetes Federation [Mezinárodní diabetologická federace], strana 29.
26. IDF Diabetes Atlas [Atlas diabetu IDF] (7. vyd.). (2015). Brusel, Belgie: International Diabetes Federation [Mezinárodní diabetologická federace], strana 29.
27. IDF Diabetes Atlas [Atlas diabetu IDF] (7. vyd.). (2015). Brusel, Belgie: International Diabetes Federation [Mezinárodní diabetologická federace], strana 29.
28. LifeScan Europe, divize společnosti Cilag GmbH International. (2016). Starting Your Diabetes Journey [Začátek cesty s diabetem; brožura]. Zug, Švýcarsko.
29. LifeScan Europe, divize společnosti Cilag GmbH International. (2016). Starting Your Diabetes Journey [Začátek cesty s diabetem; brožura]. Zug, Švýcarsko.
30. LifeScan Europe, divize společnosti Cilag GmbH International. (2016). Starting Your Diabetes Journey [Začátek cesty s diabetem; brožura]. Zug, Švýcarsko.
31. LifeScan Europe, divize společnosti Cilag GmbH International. (2016). Starting Your Diabetes Journey [Začátek cesty s diabetem; brožura]. Zug, Švýcarsko.
32. IDF Diabetes Atlas [Atlas diabetu IDF] (7. vyd.). (2015). Brusel, Belgie: International Diabetes Federation [Mezinárodní diabetologická federace], strana 29.
33. IDF Diabetes Atlas [Atlas diabetu IDF] (7. vyd.). (2015). Brusel, Belgie: International Diabetes Federation [Mezinárodní diabetologická federace], strana 29.

CO/LFS/0416/0039