Skip to main content
OneTouch

Kdo je diabetem ohrožen?

Kdo je diabetem ohrožen?2

Diabetes 1. typu

Počet lidí, u kterých se rozvine diabetes 1. typu, se zvyšuje. Důvody nejsou jasné, příčinou však mohou být změny v rizikových faktorech prostředí a/nebo virové infekce. Onemocnění může postihovat lidi jakéhokoli věku, obvykle se však rozvíjí u dětí nebo mladých dospělých.

Diabetes 2. typu

I když jsou přesné příčiny vzniku diabetu 2. typu pořád neznámé, existuje několik důležitých rizikových faktorů:

  • nadváha
  • nedostatek fyzické aktivity
  • vyšší věk
  • prediabetes
  • špatná strava, včetně vysokého příjmu cukru a slazených nápojů
  • etnický původ
  • výskyt diabetu v rodině
  • gestační diabetes v minulosti

Počet pacientů s diabetem 2. typu po celém světě rychle roste. Tento nárůst je spojen se stárnoucími populacemi, ekonomickým rozvojem, zvýšenou urbanizací, méně zdravou stravou a sníženou fyzickou aktivitou.

 

2 IDF Diabetes Atlas (8th Ed.) (2017). International Diabetes Federation: Brussels, Belgium. Online verze kontrolována 5. května 2018 @ http://diabetesatlas.org/IDF_Diabetes_Atlas_8e_interactive_EN/

CO/LFS/0146/0039(1)