Skip to main content
OneTouch

Jaké jsou komplikace diabetu?

Jaké jsou komplikace diabetu?2

Cukrovka může vést ke komplikacím, které mohou ovlivnit mnoho částí těla, včetně mozku, očí, srdce, ledvin a nervů. Komplikace spojené s cukrovkou mohou být dlouhodobé (chronické) nebo krátkodobé (akutní).

Dlouhodobé komplikace nastávají při špatném zvládání hladiny cukru v krvi, která zůstává na vysoké úrovni po dlouhou dobu. Udržování hladiny cukru v krvi co nejblíže normální úrovni může spolu s pravidelnými zdravotními kontrolami a krevními testy pomoci předcházet dlouhodobým komplikacím spojeným s cukrovkou. K těm patří:

Oční onemocnění

U mnoha pacientů s diabetem se vlivem dlouhodobě zvýšené hladiny cukru v krvi vyvine určitá forma očního onemocnění (retinopatie) způsobená poškozením sítě krevních cév, které vyživují sítnici. Tímto způsobem může dojít k poškození zraku nebo slepotě. Oční onemocnění způsobené cukrovkou může být značně pokročilé, než se objeví postižení zraku. Je tudíž důležité, aby osoby s diabetem podstupovaly pravidelné kontroly očí. Pokud je onemocnění zachyceno včas, léčba může zabránit slepotě.

Zdravá ústa

U pacientů s cukrovkou je zvýšené riziko vzniku zánětu tkání kolem zubů (periodontitida) než u lidí, kteří cukrovkou netrpí. Periodontitida může způsobit zubní kazy a ztrátu zubů a může vést k dalším komplikacím, jako je srdeční onemocnění. Špatně kontrolovaná hladina cukru v krvi může vést k zánětům a problémům v ústech. Dobrá ústní hygiena může zlepšit celkovou kontrolu glukózy, zabránit zubním kazům a ztrátě zubů a také dalším komplikacím spojeným s cukrovkou.

Kardiovaskulární onemocnění

Kardiovaskulární onemocnění je významnou příčinou úmrtí a invalidity u pacientů s diabetem. Zahrnuje anginu pectoris (bolest nebo nepříjemný pocit na hrudníku), infarkt myokardu (náhlá srdeční slabost), mozkový infarkt, onemocnění periferních tepen (snížený tok krve do končetin) a městnavé srdeční selhání (srdeční slabost, která vede k nahromadění tekutiny v plicích a okolních tělesných tkáních). Vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu, vysoká hladina glukózy v krvi (všechny prvky jsou při diabetu běžné) a další rizikové faktory zvyšují riziko rozvoje kardiovaskulárního onemocnění.

Onemocnění ledvin

Diabetes je jednou z hlavních příčin chronického (dlouhodobého) onemocnění ledvin. Onemocnění je způsobeno poškozením malých krevních cév ledvin (známým jako nefropatie), které může vést ke snížení funkce ledvin nebo k jejich úplnému selhání. Kontrola glukózy v krvi a krevního tlaku významně snižuje riziko rozvoje onemocnění ledvin.

Těhotenské komplikace

Ženy trpící diabetem jakéhokoli typu mají zvýšené riziko komplikací během těhotenství: vysoké hladiny glukózy můžou ovlivnit vývoj plodu a vystavují matku a dítě riziku vzniku komplikací během porodu. Vysoká hladina glukózy v krvi během těhotenství může vést ke změnám plodu, které mohou způsobit nadměrnou hmotnost a velikost dítěte. To může vést k poraněním dítěte a matky během porodu a k nízké hladině glukózy v krvi (hypoglykémii) u dítěte po narození. Děti vystavené vysoké hladině glukózy v krvi v děloze mají také vyšší riziko rozvoje diabetu 2. typu později ve svém životě. Pečlivé sledování hladiny glukózy v krvi během těhotenství je velmi důležité. U žen, které mají diagnostikovanou cukrovku ještě před těhotenstvím, je nutné začít se sledováním a dobrou kontrolou hladiny glukózy v krvi ještě před těhotenstvím.

Nervové poškození

Nervové poškození (neuropatie) je způsobeno dlouhodobými vysokými hladinami glukózy v krvi a může poškodit kterýkoli nerv v těle. Nejčastější formou je periferní neuropatie, která postihuje hlavně senzorické nervy chodidel. Důsledkem může být bolestivost, brnění a ztráta citlivosti. Neuropatie může vést k tomu, že si pacient nemusí všimnout poranění, a v důsledku toho vznikají vředy, závažné infekce a v některých případech je nutné provést amputaci. Poškození nervů může také vést k erektilní dysfunkci (sexuální problémy u mužů) a problémům s trávením, močením a dalšími funkcemi.

Diabetická noha

Kromě postižení nervů se mohou u pacientů s diabetem objevit problémy se špatným krevním oběhem v nohou způsobené poškozením krevních cév. Tyto problémy zvyšují riziko vzniku vředů, infekcí a amputací. Pacienti s diabetem mají zvýšené riziko amputace, dokonce 20násobně ve srovnání s osobami bez diabetu. Dobrým zvládáním hladiny cukru v krvi se však lze vyhnout většině amputací. Vzhledem k těmto rizikům je důležité, aby pacienti s diabetem své nohy pravidelně kontrolovali.

Krátkodobé a akutní komplikace mohou souviset s nízkou nebo vysokou hladinou glukózy v krvi. Patří sem hypoglykémie a související krizové stavy, jako jsou záchvaty, a také krizové stavy související s hyperglykémií, jako je diabetická ketoacidóza (DKA) a hyperosmolární hyperglykemický stav (HHS). Často k nim dochází náhle a mohou být životu ohrožující. Naštěstí je možné jim předcházet nebo je rychle léčit, pokud vy a vaši blízcí víte, co dělat, a jak to dělat.

Hypoglykémie: nízká hladina cukru v krvi3

Hypoglykémie znamená nízkou hladinu glukózy v krvi. Někdy se jí říká „hypo“ a může k ní dojít kdykoli ve dne nebo v noci. Pokud tělo nemá dostatek glukózy, kterou by mohlo použít jako energii, obvykle pokud je hladina glukózy v krvi na úrovni 3,9 mmol/l nebo nižší, trpíte hypoglykémií.

Příznaky a symptomy nízké hladiny cukru v krvi zahrnují:

 • náhlý a extrémní hlad
 • bolest hlavy
 • třes a chvění
 • slabost/únava
 • studený pot
 • rychlý srdeční tep
 • úzkost/nervozita
 • podrážděnost

Co dělat, pokud máte nízkou hladinu cukru v krvi:

 • Změřte si hladinu cukru v krvi a ověřte, že je na úrovni 3,9 mmol/l nebo nižší.
 • Aplikujte pravidlo 15/15^:
  • Zkonzumujte 15 gramů rychle působících sacharidů, které obsahují glukózu, např.: malou skleničku ovocného džusu, tři až čtyři čajové lžičky (1 polévková lžíce) cukru s vodou, glukózový gel nebo glukózové tablety (ověřte množství 15 gramů na štítku)
  • Počkejte 15 minut a znovu si změřte hladinu cukru v krvi.
  • Pokud je hladina cukru v krvi nadále nízká, pokračujte následovně:
   • Střídavě konzumujte 15 gramů glukózy a čekejte 15 minut, poté přeměřujte hladinu cukru v krvi, dokud hladina nedosáhne požadované úrovně.
  • Nezapomeňte své příští jídlo nebo svačinu, abyste zabránili další reakci na nízkou hladinu cukru v krvi.
  • Pokud symptomy přetrvávají, zavolejte lékaře.

Neléčená hypoglykémie může vést k dalším změnám psychického stavu, jako může být extrémní zmatení, ztráta vědomí a záchvaty. Je dobré znát své symptomy hypoglykémie a být vždy připraveni na jejich rychlé řešení, zvláště pokud užíváte inzulín. Je také dobré, aby vaši blízcí a přátelé znali vaše příznaky nízké hladiny cukru v krvi a způsob, jak vám pomoci je řešit v případě nouze, kdy nebudete moci zasáhnout sami. Váš lékař vám může pomoci poučit vaši rodinu a přátele o nouzových situacích spojených s diabetem a jak se na ně připravit.

Hyperglykémie: vysoká hladina cukru v krvi2

K vysoké hladině cukru v krvi může dojít při nevyvážení stravy, míry aktivity a užívání léků: příliš mnoho jídla, nedostatek aktivity a nedostatek léků. Může k ní dojít také pokud jste nemocní nebo ve stresu. Pokud máte vysokou hladinu glukózy v krvi, můžete být náchylnější k infekcím. A infekce může způsobovat další nárůst hladiny glukózy v krvi.

Příznaky hyperglykémie

Hyperglykémie neboli vysoká hladina glukózy v krvi je hlavním příznakem diabetu, a proto jsou symptomy stejné jako symptomy diabetu. Patří sem:

 • Časté močení
 • Nadměrná žízeň a/nebo hlad
 • Sucho v ústech
 • Náhlý úbytek hmotnosti
 • Rozmazané vidění
 • Nedostatek energie a extrémní únava

Co dělat, pokud máte vysokou hladinu cukru v krvi:

 • Zavolejte lékaři a zjistěte, jestli je potřeba změnit léky.
 • Pravidelně kontrolujte hladinu glukózy v krvi.
 • Pijte více vody, abyste pomohli vyplavit přebytečný cukr z krve pomocí moči.
 • Cvičte při střední intenzitě.
 • Zmenšete porce jídla, které budete následně konzumovat.

Diabetická ketoacidóza4 (DKA) vzniká při nahromadění vysoké hladiny ketonů v krvi. Ketony jsou chemikálie vznikající při nedostatku inzulínu v těle a když tělo čerpá energii z tuku. K tomu dochází proto, že tělo nemůže používat glukózu při nízké nebo nulové hladině inzulínu, a proto je nuceno pálit tuk. Vysoká hladina ketonů v krvi působí jako jed.

Příznaky a symptomy tohoto stavu zahrnují obtížné dýchání, rychlé dýchání nebo dušnost s dechem vonícím po ovoci, nevolnost, zvracení, ketony v moči nebo krvi a vysokou hladinu glukózy v krvi.

Diabetická ketoacidóza je krizový stav vyžadující okamžitou pozornost. Obvykle vyžaduje léčbu v nemocnici. Pokud se domníváte, že trpíte DKA, musíte zavolat záchrannou službu nebo se dopravit do nejbližší nemocnice.

Tomuto stavu můžete předejít jednoduchým vyšetřením moči na přítomnost ketonů. Tento test lze koupit v lékárně. Necvičte, pokud je vaše hladina glukózy v krvi vyšší než 13,3 mmol/l a máte v moči ketony. Pokud zjistíte přítomnost ketonů v krvi, požádejte lékaře o další pokyny k testování hladiny glukózy v krvi a přítomnosti ketonů.

Hyperosmolární hyperglykemický stav (HHS)3 je krizový stav obvykle se vyskytující u starších osob s velmi vysokou hladinou glukózy v krvi. Tento problém je obvykle vyvolán jinou nemocí, jako je zápal plic, infekce močových cest nebo jiná infekce nebo nedodržování plánu léčby diabetu.

HHS způsobuje vážnou dehydrataci a pokud není léčen, může způsobit záchvaty, kóma a dokonce i smrt. K dalším příznakům a symptomům patří časté močení, extrémní žízeň, horečka a změny vidění.

HHS je krizový stav vyžadující okamžitou pozornost. Zavolejte záchrannou službu nebo se dopravte do nejbližší nemocnice.

V rámci prevence tohoto stavu si pravidelně kontrolujte hladinu glukózy v krvi, a to ještě častěji, pokud jste nemocní. Zeptejte se svého lékaře na to, kdy a jak často máte provádět vyšetření během nemoci.

Jak lze zabránit komplikacím diabetu? 2 Špatné zvládání cukrovky může vést ke komplikacím, jak krátkodobým (akutním), tak dlouhodobým (chronickým).

Všestranné zvládání diabetu může napomoci prevenci zdravotních problémů spojených s diabetem. To může zahrnovat

 • Dobrou kontrolu hladin glukózy v krvi
 • Dobrou kontrolu tlaku krve a hladin cholesterolu
 • Pravidelná laboratorní vyšetření, vyšetření očí, nohou a další vyšetření k zjištění a včasnému řešení problémů
 • Vzdělávání se v tom, jak svůj diabetes lépe zvládat –
  • Zdravé stravování
  • Udržování fyzické aktivity
  • Užívání léků předepsaných lékařem
  • Pravidelné měření hladiny glukózy v krvi
  • Znalost způsobů, jak předcházet a řešit nouzové situace spojené s cukrovkou.

 

2 IDF Diabetes Atlas (8th Ed.) (2017). International Diabetes Federation: Brusel, Belgie. Online verze kontrolována 5. května 2018 @ http://diabetesatlas.org/IDF_Diabetes_Atlas_8e_interactive_EN/

3 American Diabetes Association. (ADA) Standards of Medical Care in Diabetes–2018. Diabetes Care 2018; 41, Suppl. 1. Online verze kontrolována 6. května 2018 @ http://care.diabetesjournals.org/content/diacare/suppl/2017/12/08/41.Supplement_1.DC1/DC_41_S1_Combined.pdf

4 American Diabetes Association. (ADA) – DKA and Ketones. Kontrolováno online 7. května 2018 @ http://www.diabetes.org/living‐with‐diabetes/complications/ketoacidosis‐dka.html

^ MedlinePlus. 15/15 Rule. National Institute of Health (NIH)/U.S. Library of Medicine. Bethesda, MD. Kontrolováno online 23. května 2018 @ https://medlineplus.gov/ency/imagepages/19815.htm

CO/LFS/0146/0039(1)