Skip to main content
OneTouch

Co je cukrovka?

Co je cukrovka?

Diabetes neboli cukrovka je chronické (dlouhodobé) onemocnění, ke kterému dochází, když tělo není schopno vytvářet dostatek inzulinu nebo není schopno inzulin využívat. Inzulin je hormon vytvářený slinivkou břišní (pankreatem) a je potřebný k přenosu glukózy neboli cukru z krve do buněk těla, které ji používají jako zdroj energie. Když inzulin chybí nebo nefunguje správně, glukóza zůstává v krvi. Proto je diabetes diagnostikován na základě vysoké hladiny glukózy v krvi.

S postupem času mohou vysoké hladiny glukózy v krvi (označované jako hyperglykémie) poškodit mnoho tkání ve vašem těle. Rozvinou se zdravotní komplikace, které mohou způsobit invaliditu nebo dokonce smrt.

Diabetes 1. typu2

U diabetu 1. typu napadá imunitní systém pacienta buňky vytvářející inzulin v pankreatu. V důsledku toho není tělo schopno vytvářet inzulin, který potřebuje. Není však zcela známo, proč k tomu dochází. Onemocnění může postihovat lidi jakéhokoli věku, obvykle se však rozvíjí u dětí nebo mladých dospělých.

Lidé s touto formou diabetu potřebují inzulin každý den, aby udrželi hladinu glukózy v krvi pod kontrolou. U pacientů s diabetem 1. typu může dojít k život ohrožujícímu stavu známému jako diabetická ketoacidóza a pokud nedojde k rychlé a správné léčbě, může pacient zemřít. S denní léčbou inzulinem, pravidelným sledováním hladiny glukózy v krvi a dodržováním zásad zdravého stravování a životního stylu mohou pacienti s diabetem 1. typu vést normální a zdravý život.

Diabetes 2. typu2

Diabetes 2. typu je nejčastější formou diabetu. Obvykle se vyskytuje u dospělých, ale stále častěji se objevuje i u dětí a dospívajících. Tělo pacienta s diabetem 2. typu je schopno vytvářet inzulin, vzniká ale rezistence (necitlivost) na inzulin, který pak přestává fungovat správně. S postupem času mohou být hladiny inzulinu příliš nízké a nevedou k dostatečnému účinku. K vysokým hladinám glukózy v krvi mohou u diabetu 2. typu vést inzulinová rezistence i nedostatek inzulinu.

Na rozdíl od pacientů s diabetem 1. typu nemusí mnoho pacientů s diabetem 2. typu pro přežití vyžadovat denní léčbu inzulinem. Léčba diabetu 2. typu zahrnuje zdravé stravování, zvýšení fyzické aktivity, držení tělesné hmotnosti pod kontrolou a případné užívání léků na diabetes. K dispozici je mnoho pilulek nebo tablet a také injekčně podávané léčby včetně inzulínu, které pomáhají kontrolovat hladinu glukózy u pacientů s diabetem 2. typu.

Prediabetes

Někdy je hladina cukru v krvi vyšší než normálně, ale není tak vysoká, aby ji bylo možné považovat již za cukrovku (diabetes). Tomuto stavu se říká prediabetes a znamená pro vás vyšší riziko vzniku cukrovky 2. typu a srdečního onemocnění.2

Pokud vám bylo řečeno, že u vás hrozí vznik cukrovky nebo máte prediabetes, musíte vědět, jaké kroky můžete učinit, abyste zabránili vzniku cukrovky 2. typu, nebo ji oddálili. Pokud uskutečníte některé změny životního stylu nyní, může vám to pomoci zabránit vzniku cukrovky 2. typu nebo ji oddálit, stejně tak jako další zdravotní komplikace, například srdeční onemocnění. Nikdy není pozdě začít.

Jestliže vám váš lékař řekl, že máte prediabetes, nechte si každý rok nebo alespoň každé dva roky udělat testy na cukrovku.3 A dodržujte doporučené pokyny k tomu, jak zabránit cukrovce 2. typu: zhubněte, pokud to potřebujete, cvičte a stravujte se zdravě.

Těhotenská cukrovka2

Těhotenská cukrovka nebo také gestační diabetes je typ cukrovky či vysoká hladina krevní glukózy, která je obvykle poprvé zjištěna během druhého nebo třetího trimestru těhotenství, pokud žena nemá dříve diagnostikovaný diabetes 1. nebo 2. typu. Pokud vám bylo sděleno, že máte těhotenskou cukrovku, nejste sama. Mezinárodní diabetologická federace (International Diabetes Federation, IDF) v roce 2015 odhadla, že 1 ze 7 porodů na celém světě je ovlivněno těhotenskou cukrovkou.*

Když budete sledovat hladinu cukru v krvi a pečlivě dodržovat plán léče stanovený vaším lékařem, pomůže vám to ochránit vás i vaše dítě před komplikacemi spojenými s těhotenskou cukrovkou. Další dobrou zprávou je, že těhotenská cukrovka má tendenci po porodu odeznít. Pokud jste však již měla těhotenskou cukrovku, existuje u vás vyšší riziko, že ji budete mít znovu při dalším těhotenství. Existuje u vás také riziko vzniku cukrovky 2. typu později v průběhu života.

 

2 IDF Diabetes Atlas (8th Ed.) (2017). International Diabetes Federation: Brusel, Belgie. Online verze kontrolována 5. května 2018 @ http://diabetesatlas.org/IDF_Diabetes_Atlas_8e_interactive_EN/

3 American Diabetes Association. (ADA) Standards of Medical Care in Diabetes–2018. Diabetes Care 2018; 41, Suppl. 1. Online verze kontrolována 6. května 2018 @ http://care.diabetesjournals.org/content/diacare/suppl/2017/12/08/41.Supplement_1.DC1/DC_41_S1_Combined.pdf

* International Diabetes federation. (IDF) IDF ‐ Gestational Diabetes. Kontrolováno online 22. dubna 2018 @ https://www.idf.org/news/2:world‐diabetes‐day‐2017‐to‐focus‐on‐women‐and‐diabetes.html

CO/LFS/0146/0039(1)