Skip to main content
Onetouch

Měření hladiny glukózy v krvi

Měření hladiny glukózy v krvi

Měření hladiny glukózy v krvi, také označované jako samostatné sledování hladiny glukózy v krvi (SMBG), je metoda kontroly hladiny glukózy (cukru) v krvi pomocí glukometru – kdykoli a kdekoli.

Zde vám vysvětlíme základy:

 • Cílové hladiny cukru v krvi u dospělých
 • Jakým způsobem váš lékař testuje vaši krev
 • Důležitost samostatného sledování
 • Kdy měřit a na co se zaměřit
 • Jak sdílet své výsledky s lékařem

Cílové hladiny cukru v krvi u dospělých

Před jídlem: Po jídle:
4,4 – 6,7 mmol/l méně než 10 mmol/l

Jak váš lékař testuje vaši krev – test A1C

Váš lékař používá test nazývaný A1C (glykovaný hemoglobin), který mu ukáže vaši průměrnou hladinu glukózy v krvi za poslední dva až tři měsíce.

Test se používá u diabetu 1. i 2. typu a sdělí vám i vašemu lékaři, jak reagujete na léčebný režim a zda je nutné provést úpravy. Cílem je udržet úroveň pod 7 %. Test A1C je někdy označován jako hemoglobin A1c, HbA1c nebo test glykovaného hemoglobinu.

Spojitost mezi A1C a průměrnými hladinami cukru v krvi

 

average_sugar_level_a-01.png

A1C
Share Image: 
0

Důležitost samostatného sledování

Váš výsledek testu A1C neukáže denní vlivy jídel a vaší činnosti. Nejlepším způsobem, jak měřit a sledovat okamžité vlivy jídla a činnosti na hladinu vaší glukózy v krvi, je používat glukometr. Umožní vám okamžitě zareagovat a upravit hladinu glukózy zpět do normálního rozmezí. Váš lékař bude také vycházet z vašich výsledků měření pomocí glukometru při úpravě vašeho léčebného režimu.

Kdy měřit a co hledat – praktická příručka

Tato jednoduchá tabulka vám připomene, kdy je třeba denně provádět měření a co je třeba sledovat, abyste udrželi svou hladinu glukózy v krvi.

Kdy se měřit Na co se zaměřit
Jako první věc ráno před jídlem Jak vaše tělo/léky řídily hladinu glukózy v krvi během noci?
Před každým jídlem Jaký má výběr jídla a porce vliv na hladinu glukózy v krvi?
Jak fungují vaše léky při udržování hladiny glukózy v krvi pod kontrolou, když jíte?
Jak byste měli dále upravit zvolená jídla a porce?
2 hodiny po jídle Vrátila se vaše hladina glukózy v krvi po jídle na cílovou úroveň?
Před fyzickou aktivitou Potřebujete před touto činností něco malého sníst?
Během fyzické aktivity a po ní Jaký má fyzická aktivita vliv na vaší hladinu glukózy v krvi?
Má vaše aktivita nějaký opožděný vliv na hladinu glukózy v krvi?
Když se cítíte špatně nebo jste ve stresu Má vaše nemoc nebo stres vliv na hladinu glukózy v krvi?
Před spaním Potřebujete před spaním něco malého sníst?
Podle doporučení vašeho lékaře Jak dobře zabírají vaše léky?
Před řízením Je hladina glukózy v krvi v bezpečném rozmezí pro řízení?

Kdy svou hladinu cukru v krvi měřit častěji:

 • Když pocítíte jakékoli příznaky hypoglykémie (nízká hladina cukru v krvi) nebo hyperglykémie (vysoká hladina cukru v krvi); známky a příznaky jsou uvedené níže
 • Když vám lékař předepíše nové léky
 • Při úpravě dávky vašich léků
 • Pokud do svého jídelníčku zahrnete nová jídla

Zaznamenávání hladin glukózy v krvi:

 • Noste s sebou zápisník, do kterého si můžete zapisovat své naměřené hladiny glukózy v krvi.
 • Zápisníky vám může poskytnout lékař, zdravotnické centrum nebo je můžete najít on-line. Zápisník si můžete stáhnout i zde.
 • Do svého zápisníku si zaznamenávejte všechny aktuální hodnoty. Vezměte si jej s sebou na návštěvu u lékaře, aby měl lepší přehled o vašem glykemickém profilu. Pomůže mu předepsat vám vhodný léčebný plán.

logbook.png

OneTouch® deník
Share Image: 
0
CO/LFS/0416/0039